Претставување на „8/4” од Сашо Димоски

Првото претставување на книгата „8/4” од Сашо Димоски ќе биде со изведбата на претставата „Сестрите Прозорови”, чиј коавтор е, на отворањето на драмската програма на „Охридско лето”. Еден од текстовите во книгата е посветен на оваа претстава.

5.8.2020, 21:00 часот, предворје на „Св. Софија”

„Книгата ’8/4‘ на Сашо Димоски привидно ја подигнува ковид-завесата на затворените театри. Во оваа книга се раскажуваат приказни од театарски и балетски сцени, се повикуваат духови од некои театри, се препишуваат дневнички страници. Во ’8/4‘ д-р Сашо Димоски маркира (на два јазика и низ мноштво фотографии) значајни точки во рецентната македонска театарска стварност и го презентира личниот, авторски инструментариум, го слика сопствениот ’homo ludens‘ од другата страна на завесата“.

Разговор со К. В. Гортнер за „Заветот на кралицата“

31/07/2020

ПОВТОРНО ВО ПРОДАЖБА „Никаде без ќерка ми“ од Бети Махмуди со Вилијам Хофер

31/07/2020