Биографија

Фотографија од авторот

Елизабет Адлер

Елизабет Адлер е англиска писателка и бест селер автор на љубовни романи и трилери. Во Лондон го запознава нејзиниот сопруг, Ричард, млад американец и ТВ лице, и набрзо оди со не го во Рио, тука започнува нивното патување низ светот. Живееле на различни места низ светот, Бразил, Калифорнија, Лондон, Прованса, Париз, Даблин… Има напи ша но повеќе од 30 романи, од кои голем број се на листата на нај продавани книги. Позната е по тоа што пишува за местата кои ги посетила, а многу од нејзините ликови имаат прототипи од нејзиното семејство, роднини или личности кои ги среќава во животот.
www.elizabethadler.ne