Бидете во тек со новостите и промоциите од Култура. Не пропуштајте ниеден наслов, попуст и настан од нас. Регистрирајте се за добивање периодични маркетинг пораки на е-пошта.

Забелешка: На Вашата е-пошта ќе стигне порака од нас што содржи хиперврска на која треба да кликнете за да ја комплетирате регистрацијата на нашата мејлинг листа. Овој чекор е задолжителен за да се потврди валидноста и сопственоста на Вашата е-пошта. Доколку за кратко време по пријавувањето не добиете порака од нас во влезното сандаче на Вашата е-пошта, Ве молиме за секој случај проверете ги папките Junk/Spam. Ако по некој случај пораката завршила таму, означете ја нашата е-пошта како безбеден испраќач за да го осигурате испорачувањето на пораките од нас во иднина. Вашата е-пошта ќе се користи само за конкретната цел и во секое време можете повторно да ја посетите оваа страница и да се испишете од нашата мејлинг листа доколку повеќе не сакате да добивате пораки од нас.

Со регистрацијата на нашата мејлинг листа, Вие потврдувате дека сте ја прочитале и дека се согласувате со Политиката за приватност на веб-сајтот.