Биографија

Фотографија од авторот

Тарик Али

Тарик Али е Пакистанец, поточно Панџаби Пакистанец. Покрај тоа што на светот му е познат како личност од филмскиот свет, тој е новинар, политички активист, и пред сè интелектуалец каков што му е потребен на светот. Низ кариерата се соочувал со политички обвнинувања заради својата отвореност во настапите. „Сенките на дрвото од калинка“ и „Султанот од Палермо“ веќе се на листата на омилени кни ги на македонската читателска публика, а тој во нив раскажува за една поинаква култура, правец кој го продолжува и во „Ноќ на златната пеперутка“.
http://tariqali.org