Биографија

Фотографија од авторот

Катерина Серафимовска

Катерина Серафимовска ‒ поетеса и прозен писател, романсиер и раскажувач. Редовен член е на Друштвото на писателите на Македонија, од 2001 година. Активно се занимава со литературно творештво речиси триесет години, издавајќи ја својата прва поетска стихозбирка, уште во 1991 година.