Биографија

Фотографија од авторот

Катерина Серафимовска

Катерина Серафимовска ‒ поетеса и прозен писател, романсиер и раскажувач. Редовен член е на Друштвото на писателите на Македонија, од 2001 година. Активно се занимава со литературно творештво речиси триесет години, издавајќи ја својата прва поетска стихозбирка, уште во 1991 година.

Книги од Катерина Серафимовска