Задна корица
Погледни внатре

ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ ЗНАЕЊА НА УЧЕНИЦИ – Прирачник

250 ден.

Има залиха

…Во оваа книга со научни истра­жувања,
со практичен и со методички прис­тап е направен
краток осврт на про­верувањето и оценувањето,
нивната спе­цифичност, карактеристики, видови,
нив­ните предности и недостатоци, нивното големо
значење во воспитно – образовниот процес…

„Образованието преку наставниот
процес треба да се стреми кон тоа да
ја доведе моралната, интелектуалната
и физичката природа на учениците
до совршенство за тие да можат
да дадат најголем можен придонес
за себе и за другите“

– Ема Харт Вилард

ISBN

ISBN 978-608-262-105-0

Странци

58

Формат

13,5 х 20 см.

Година на издавање

2021

Автор

Наташа Стоилкова