Погледни внатре

Проверување и оценување знаења на ученици – Прирачник

250 ден.

Има залиха

…Во оваа книга со научни истра­жувања, со практичен и со методички прис­тап е направен краток осврт на про­верувањето и оценувањето, нивната спе­цифичност, карактеристики, видови, нив­ните предности и недостатоци, нивното големо значење во воспитно – образовниот процес…

„Образованието преку наставниот процес треба да се стреми кон тоа да ја доведе моралната, интелектуалната и физичката природа на учениците до совршенство за тие да можат да дадат најголем можен придонес за себе и за другите“

– Ема Харт Вилард

ISBN

ISBN 978-608-262-105-0

Страници

58

Формат

13,5 х 20 см.

Година на издавање

2021

Автор

Наташа Стоилкова