Погледни внатре

Невролошки терапевтски прирачник

273 ден.

Има залиха

Монографијата е наменета за невролози, невропедијатри, епилептолози, посебно за студентите, но и за сите лекари од општа практика, кои се секогаш на првата терапевтска линија.
Остануваме со надеж дека монографијата ќе биде буквар во секојдневата амбулантска практика, како патоказ и потсетник за соодветна и навреме ординирана терапија.

Формат

13,5 х 20 см.

ISBN

978-608-262-028-2

Страници

278

Година на издавање

2019

Автор

Методи Чепреганов,

Милчо Демерџиев,

Татјана Чепреганова - Чанговска

Издавач

Култура