Back Cover
Види повеќе

Научно толкување: устав на Република Македонија

1,200 ден.

Категорија: ,
Година на издавање

2015

ISBN

978-9989-32-737-7

Странци

502

Автор

Светомир Шкариќ

Издавач

Култура