Погледни внатре

ЧЕКОРИТЕ НА СУДБИНАТА

245 ден.

Која е причината за немирот што го чувствува главниот лик?
Дали Мирољуб ќе ги издржи печалбарските денови далеку од семејството?
Која е нишката што ги поврзува главните ликови на двете паралелни приказни?
До какво сознание доаѓа Славимир и која одлука ќе ја донесе во животот?
Дали љубовта ќе ги реши сите дилеми?
Ова се прашања чии одговори ќе ги пронајдете меѓу редовите на „Чекорите на судбината“.