Погледни внатре

Творецот и сотворецот

300 ден.

Има залиха

Џојс е за најупорните
Драги Михајловски

Книгава претставува мошне успешен обид да се опише начинот на кој ирскиот писател Џејмс Џојс, несомнено татко на модерната проза, успева преку своите дела, расказите Даблинци, но и моќните романи Портрет на уметникот во младоста, Улис и Бдеењето на Финеган, да стане сотворец на Бога, сеопштиот создавач и уметник Кој го створил светот, онолку колку што му е дозволено на еден човек-уметник. Тој го постигнал својот врв, вели Гиревска, го очудил јазикот во сопствените дела, а посебно во романите Улис и Бдеењето на Финеган до максимум, до оној степен што му е дозволен на едно човечко битие.
Авторката Марија Гиревска е совршен и најпогоден следбеник на делата на Џојс. Таа е и одличен преведувач на мошне тешкото дело, романот Улис полн со референци и алузии на Хомеровата Одисеја, на Стариот завет од Светото писмо, а и преку нејзината втора магистерска теза што го покрива предметот за кој говориме, најдобар толкувач и разбирач на делото на богословот и писател Џејмс Џојс. Ова е прв сериозен приказ на Џојс во македонска култура, моќен есеј за подвигот на овој гигант на светската книжевност.

ISBN

978-608-262-046-6

Страници

316

Година на издавање

2019

Автор

Марија Гиревска