Погледни внатре

МОЈОТ НЕПОКОР – колумни

550 ден.

Категории:

Нема да дозволам,

грутката од која сум се

изнедрил да ме

ничкоса.

Нема да дозволам,

синдромот на

самоуништување

мегу нас Македонците

да победи.

Нема да дозволам,

да бидам жртва на

мојот народ.

Да се биде и остане човек

во нечовечно време

е највисока човечка

особина.