Погледни внатре

Вдахновенија

140 ден.

Има залиха

Мудростите во ова Ковчеже имаат повеќеслојно значење и нѐ ставаат во активна улога (воздејство), со размислување и ангажирање за нивна примена во секојдневниот живот.

Година на издавање

2018

ISBN

978-9989-32-951-7

Автор

Атанас Конески

Издавач

Култура