Back Cover
Види повеќе

Стрес

Година на издавање

2014

ISBN

978-9989-32-550-2

Странци

83

Автор

Нада Поп-Јорданова

Издавач

Култура