Back Cover
Види повеќе

Политички теории – среден век

800 ден.

Категорија: ,
Година на издавање

2014

ISBN

978-9989-32-675-2

Странци

722

Автор

Горге Иванов,

Светомир Шкариќ

Издавач

Култура