Задна корица
Погледни внатре

Париска одмазда

Година на издавање

2012

ISBN

978-9989-32-698-1

Странци

475

Автор

Стив Бери

Издавач

Култура