Види повеќе

Модерна политологија

Категории:
Година на издавање

2008

ISBN

978-9989-32-564-9

Странци

439

Автор

Димитар Мирчев

Издавач

Култура