Види повеќе

Маша и Медо – Стигна пролетта

150 ден. 60 ден.

За заљубеноста на Медо во Мецана, прочитајте во веселата сликовница на 24 страници. Дали љубовта кон најверното пријателче ќе ја победи љубовта кон Мецана? За ова прочитајте во Стигна пролетта

Година на издавање

2014

ISBN

9782

Автор

О. Кузовков

Издавач

Култура