Види повеќе

Измислување на светот

150 ден.

Година на издавање

2002

ISBN

978-9989-32-294-5

Странци

133

Автор

Јадранка Владова

Издавач

Култура