Задна корица
Погледни внатре

Читателот во фабула

350 ден.

„Читателот во фабула”. Читателот, кој е се когаш покрај нас, секогаш над нас, секогаш зад петиците на текстот, ќе го внесеме во текстот. Ова е еден од начините како да му се укаже доверба но, едновремено, да се ограничи и да се контролира. Меѓутоа, требаше да се направи избор: или да се говори за задоволството што го дава текстот или за тоа зошто текстот може да нуди задоволство.

Година на издавање

2011

ISBN

978-9989-32-663-9

Странци

350

Автор

Умберот Еко

Издавач

Култура