Пријавете се на нашиот Клуб на читатели!

Со пријавување на нашиот клуб на читатели добивате:

 • 10% ЧЛЕНСКИ ПОПУСТ* на онлајн купување!
 • 10% ЧЛЕНСКИ ПОПУСТ* на купување во книжарница Култура на изданијата на Култура!
 • Редовно известување за сите акции, промоции, нови изданија и настани на вашата емаил адреса!

* Членскиот попуст не се пресметува на изданијата кои не се подложни на никакви намалувања (учебници и стручна литература). Култура го задржува правото да не го пресметува членскиот попуст од 10% за време на акции и попусти кои се поголеми од 20%.


Внесете ги вашите информации
  полињата означени со * се задолжителни

  Како се станува член на Клубот на читатели?

  • Онлајн регистрација со внесување на Вашите податоци (име, презиме, е-mail и незадолжително телефонски број).
  • Со остварено купување во книжарница Култура, и пополнување на апликација за членство (податоци – име, презиме, е-mail и незадолжително телефонски број).
  • Добивате членска картичка со број кој ќе биде внесен во онлајн системот за купување.

  Како да остварите 10% членски попуст за онлајн нарачка?

  Откако ќе се логирате за купување на страницата, при крајот на купувањето, во полето БРОЈ НА ЧЛЕНСКА КАРТИЧКА го внесувате бројот од Вашата картичка, и системот автоматски ќе ви пресмета 10% попуст.