Проверување и оценување знаења на ученици – Прирачник

…Во оваа книга со научни истра­жувања, со практичен и со методички прис­тап е направен краток осврт на про­верувањето и оценувањето,

250 ден.
Брз преглед

МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК

…Блаже Конески со вистински усет за македонскиот јазик, јасно, конкретно, одговорно и блажеконески ја завршува книгата: „Ние сега ја основавме

250 ден.
Брз преглед

Незадоволна

„Ова не треба да биде вака, ова треба да бидепоинаку“, зборува некој глас во мене. „Ова не е доволно, од

350 ден.
Брз преглед

Никаде без ќерка ми

Никаде без ќерка ми е автентична приказна за љубовта, за личната драма, за траумите и за понижувањата на една современа

420 ден.
Брз преглед

Ќе се сретнеме повторно

Дали љубовта може да ги надмине сите пречки? Замислете да запознаете еден човек, заедно да поминете шест прекрасни дена и

420 ден.
Брз преглед

Беџ

Сувенири од Скопје #souvenirsfromskopje

170 ден.
Брз преглед

Лисецот младоженец

Во книгата под наслов ,,Лисецот младоженец” опфатени се сказни, легенди и преданија на јужноамериканските народи и на поголемиот дел од

120 ден.
Брз преглед