Проверување и оценување знаења на ученици – Прирачник

…Во оваа книга со научни истра­жувања, со практичен и со методички прис­тап е направен краток осврт на про­верувањето и оценувањето,

250 ден.
Брз преглед

МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК

…Блаже Конески со вистински усет за македонскиот јазик, јасно, конкретно, одговорно и блажеконески ја завршува книгата: „Ние сега ја основавме

250 ден.
Брз преглед

НАУЧНО-КУЛТУРНИ МОСТОВИ СО ГРЦИЈА

Во случајов се задржувам само на еден сегмент од тоа корисно општење со колеги и луѓе со заеднички интереси. Запирам

290 ден.
Брз преглед

Творецот и сотворецот

Џојс е за најупорните Драги Михајловски Книгава претставува мошне успешен обид да се опише начинот на кој ирскиот писател Џејмс

300 ден.
Брз преглед

Верковиќев апостол

Ова значајно дело за македонистиката, македонската историја (како јазична, така и национална) и македонската држава, дава придонес во областа на

250 ден.
Брз преглед

Слова и согледби за Блаже Конески

Дојде време да го обновам познанството со Конески, исто онака како што Конески го обновувал познанството, прво со Марко Цепенков,

300 ден.
Брз преглед

Разновидни мисли

„…Во оваа книга ги споделувам со вас есеите со книжевни, јазични и актуелни современи теми за да ви помогнам барем

300 ден.
Брз преглед

Сенишни светла, готика, фантастика, раскази

Од каде доаѓаат сенишните светла што ги обвиткуваат натприродните настани во таинствените соби на фантастичните раскази? Марија Гиревска го покажува патот

300 ден.
Брз преглед

Херменевтика на поезијата на Анте Поповски

Ова дело постигна сосем конкретни и опипливи резултати во доменот на литературната наука, бидејќи донесува сосем нова слика за овој

250 ден.
Брз преглед

Траен изворник

ОТПОР Поради силниот збор, макар на непризнат јазик, сè уште одбирам звуци на македонската лира. Тоа е мојот штит, рамен

300 ден.
Брз преглед