ОНЛАЈН ЦЕНА

Вдахновенија

Мудростите во ова Ковчеже имаат повеќеслојно значење и нѐ ставаат во активна улога (воздејство), со размислување и ангажирање за нивна

200 ден. 170 ден.
Брз преглед
Во кошничка

Оксимороника

Оксиморонот е реторичка фигура со која се спојуваат противречни термини за да му дадат смисла на некој исказ или израз,

100 ден.
Брз преглед
Во кошничка