Политика за испорака

Култура АД има склучено договор за соработка со повеќе фирми за дистрибуција на пратки и пошта. Нарачаните производи ќе ви бидат доставени со испратница, a електронската фактура за извршеното плаќање ќе ја имате веќе добиено по електронска пошта. Купените производи ќе Ви бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака (доколку имате бесплатна испорака, книгите ги подигнувате од Карго службата во Вашиот град). Трошоците за испорака се пресметуваат според одбраниот начин на плаќање, и во зависност од моментални акции или промоции на Култура АД. Динамиката на испорака ќе зависи од начинот на испорака кој сте го избрале.


За испорака во Македонија:

Во моментот е активна промоција за БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА за нарачки со цена над 1500 денари. Бесплатната испораката се врши со Карго службата и книгите ги подигнувате од нивното претставништво во Вашиот град. Доколку порачаниот производ не може да Ви биде испорачан од наша страна, ќе бидете контактирани со употреба на податоците кои ги имате доставено при регистрацијата. Ве молиме внесете и Ваш телефонски број. Истиот единствено би бил користен за координирање на испорака на книгите при купување.

ИСПОРАКА ВО МАКЕДОНИЈА:

  • Вид на испорака: Карго
  • Цена на испорака: 150 ден.
  • Рок на испорака: Најдоцна до 3 работни дена од денот на нарачка

Трошоците за испорака на нарачката ќе бидат јасно претставени, издвоени и лесно видливи во однос на цената на производот. Збирот на овие две цени (цена на производ и цена на услугата – испорака) ќе биде исто така јасно истакнат и назначен.


Забелешка за пратките за странство:
Култура не испорачува пратки надвор од Република Македонија. Во случај на нарачка преку нашиот систем, примачот на пратката (надвор од РМ) е увозник и мора да ги почитува сите закони и прописи на земјата на испорака. Нарачките, коишто се испраќаат во странство може да бидат предмет на увозни давачки, царини, даноци и такси од страна на земјата назначена за испорака. Дополнителните трошоци за царинење ќе бидат на товар на примателот. Култура нема контрола над овие давачки и не може да предвиди колкави би биле истите. Царинските политики варираат во голема мера од земја до земја. Ве молиме контактирајте ја вашата локална царинска испостава за дополнителни информации.