Гостувања на македонски автори на Традиционалниот ноемвриски саем на Култура

Во роденденскиот месец на ИП Култура, од 14 до 25 ноември се одржува Традиционалниот ноемвриски саем, на кој имаме многу промоции, гостувања и големи попусти.  Во последните пет дена од самот имаме гостувања на 11 македонски автори во Култура…Традиционалниот ноемвриски саем продолжува  Бидете секогаш #ВоСветотНаКнигите