Денес во Охрид се отвора јубилејниот 50. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура

Денес во Охрид се отвора јубилејниот 50. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура и 44. Меѓународна научна конференција, во организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На Меѓународниот семинар ќе учствуваат истакнати македонисти, професори по македонски јазик и литература на странските универзитети, слависти, балканисти, преведувачи, научни работници и студенти. Меѓународниот семинар … Продолжи со читање Денес во Охрид се отвора јубилејниот 50. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура