Showing the single result

Пожари над Тетово

150 ден

Издавач: Култура
Година: 2001
Формат: тврда
Страници: 324


„Пожари над Тетово”, со поднаслов “Македонија и нејзините соседи”, на полскиот новинар и фоторепортер Ришард Билски, претставува избор на репортажи на авторот од 2001 до 2002 година. Во книгата се поместени записи главно од воените метежи во Македонија, објавувани во најугледниот полски дневен весник “Рзецзпосполита”, а напишани во периодот од 15 март 2001 година, до 6 август 2002 година. Авторот, Ришард Билски, е долгогодишен специјален известувач и фоторепортер од војните на бившојугословенските простори, резервен поручник и познат 40 годишен полски новинар.